Voor afmelden

(zie onze club - info)

Onze club.Nieuws.Uitslagen.kampioenen.Drives.Links.Sponsors.

Welkom op de website van de  VEENENDAALSE BRIDGEVERENIGING.

 

De Veenendaalse Bridgevereniging (afgekort VBV) telt thans ruim 200 leden en kent drie speelmomenten: maandagavond, woensdagmiddag

en donderdagavond.

De VBV is aangesloten bij de landelijke Nederlandse Bridgebond en neemt deel aan door die bond georganiseerde competities.

 

De VBV organiseert voor beginners, in samenwerking met plaatselijke bridgedocenten, beginnerscursussen en vervolgcursussen, alsmede opfriscursussen voor VBV-leden.

 

Verder organiseert de VBV voor leden gedurende het gehele jaar paren-

en viertallen competities; het seizoen loopt van september t/m begin/medio mei.

In de maanden mei t/m augustus worden zomer(inloop)drives gehouden,

waaraan ook geïnteresseerde niet-leden kunnen deelnemen.

Tenslotte worden rond de Kerst- en Paasdagen feestelijke bridgedrives georganiseerd.

 

Alle wedstrijden vinden plaats in Zalencentrum 't Aller Erf, waar ruime parkeergelegenheid aanwezig is. Nadere gegevens zijn te vinden onder

de keuzeknop “onze club”.

 

Meerdere keuzeknoppen op deze website leiden u verder naar andere informatie, zoals  statuten en reglementen, bestuursleden en contributie.

 

Belangstellenden kunnen eerst een aantal keren gratis meespelen alvorens tot het lidmaatschap te besluiten.

Lid worden kan op elk willekeurig tijdstip, door schriftelijke of telefonische opgave aan het adres van de ledenadministrateur of secretaris.

Het lidmaatschap geldt dan voor het lopende kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging vóór 1 december, telkenjare automatisch met één jaar verlengd.  

 

 

Sponsors Kerstdrives 2016

Rooster 2016-2017 definitief.pdf

 

Speelschema

2016 - 2017

 

 

 

 

 

Clubkampioenen 2015-2016

 

 

STARTERSBRIDGE

Verslag  einddrive

Biedkaarten laten liggen.

Bridge Plus Thema avonden 2017

24 januari: Zwakke twee/Zwak in de kleur.

Even voorstellen:

Agnes, Mariëtte en Peter Duijts

Kofferbridge